Laatste nieuws

Update Corona maatregelen

Beste ODF-leden,
N.a.v. de vele reacties, die we ontvangen hebben, is er alsnog besloten, om m.i.v. 5 oktober 2020, de gehele competitie stil te leggen. Deze maatregel is onvermijdelijk en zal vast en zeker weer tot reacties leiden, maar het is niet anders.
Als voorzitter wil ik echter wel even ingaan, op een aantal van jullie reacties :
Onze eerdere besluit, om de regels aan te passen en toch door te spelen heeft niets te maken met het feit, dat wij doelbewust mensen in gevaar willen brengen. Wij zijn ons ervan bewust, dat iedere beslissing, die wij nemen, zowel voorstanders als tegenstanders zal hebben. We zijn allemaal volwassen mensen, met een eigen mening en wij waren van mening, dat we zowel de darters, als de horeca, hiermee een tegemoetkoming wilden geven. Ook moesten we heel snel schakelen, dus hebben we voor deze gulden middenweg gekozen. Er is echter gebleken, dat zowel het vervroegen van het tijdstip als het inkorten van het spelformat, teveel problemen oplevert bij heel veel teams, dus zodoende het besluit, om te stoppen met de competitie, tot nader order.
Ik wil echter benadrukken, dat wij, als bestuur, ten alle tijden achter onze beslissingen staan en mijn indruk was, dat een aantal van jullie deed voorkomen, alsof wij onverantwoord bezig waren. Wij hebben er dus geen spijt van, dat we het in ieder geval geprobeerd hebben.
Besmetting van het virus kan altijd en overal plaatsvinden : In de winkel, op straat en zelfs in je eigen huis en iedereen probeert hier op een verantwoordelijke manier mee om te gaan, zo ook wij.
Het is wederom een bittere pil, die we moeten slikken en wij hopen, dat er heel snel een versoepeling zal zijn, zodat niet het hele seizoen verloren gaat.
Let op elkaar en blijf vooral gezond.
Namens het bestuur,
Albert Foppele
Voorzitter ODF.

Nieuwe maatregelen ivm maatregelen overheid

Beste leden van de ODF,

Het onvermijdelijke zat er al aan te komen : De regels worden aangescherpt.

Wij als bestuur willen er alles aan doen, om het darten en de dartcompetitie zolang mogelijk voort te zetten, maar dit houdt wel in dat ook wij de regels moeten aanscherpen.

De volgende extra maatregelen zullen met onmiddellijke ingang worden ingevoerd :

 • Probeer, waar mogelijk, de wedstrijd zo vroeg mogelijk te starten, maar uiterlijk om 19:00 uur, dus wil je in overleg met de tegenstander om 18:00 uur beginnen, helemaal prima.
 • Er zal een BO/3 gespeeld gaan worden in de 1e en 2e divisie, zowel in de singles als in de koppels.
 • Er zal een BO/5 gespeeld worden in de ere divisie, zowel in de singles als in de koppels.
 • Er bestaat ook nog de mogelijkheid om de wedstrijd te spelen op zaterdag of zondag, maar ook daar geldt BO/3 en BO/5.
 • Als je locatie niet beschikbaar is, probeer dan evt. je wedstrijd om te draaien. Geef dit wel even door aan de wedstrijdleiding.
 • Noodzaak is dat de wedstrijd uiterlijk 22:00 uur beëindigd is.
 • Advies is om indien mogelijk op 2 banen tegelijkertijd te spelen.

Voor de rest gelden nog steeds de regels qua afstand en gezondheid en mocht het zo zijn, dat de locatie de boel op slot gooit, geef dit dan tijdig door aan de tegenstander.

Als het bovenstaande niet haalbaar is, of als er teveel teams besluiten, om te stoppen, dan zit er voor ons niets anders op, dan de competitie stop te zetten, totdat er weer versoepeling is in de maatregelen.

Wij hopen van harte, dat dit voorlopig niet aan de orde is, zodat we nog even door kunnen.

Maak er het beste van,

Het bestuur van de ODF.

Wij gaan starten in September met extra maatregelen.

Geachte leden van ODF-darts

Wij als bestuur hebben unaniem besloten de competitie gewoon te starten in september

Aangezien iedereen die zich heeft ingeschreven in corona tijd en wetende dat de corona nog lang niet voorbij is, mogen wij er vanuit gaan dat de leden graag willen darten.

Hierbij wel wat extra maatregelen.

 • 1.Als de situatie zodanig veranderd, of dat de regels niet nageleefd worden, kunnen wij er altijd nog voor kiezen om de competitie vroegtijdig te stoppen
 • 2.De captains worden geacht goed met de speel locatie te kijken en te overleggen hoe de basis corona regels zo goed mogelijk worden nageleefd.
 • 3.Dit seizoen is er geen beker competitie, zo houden we de mogelijkheden open om te schuiven als er nog een Lock down komt, en kunnen er makkelijk wedstrijden verschoven worden.
 • 4.Max 5 spelers per avond, dat houdt in 1 reserve en geen aanhang.
 • 5.Wedstrijden mogen onbeperkt verzet worden, dus geen maximaal 3 per jaar, mocht er een team in de problemen komen omdat er te weinig spelers zijn, is er via deze weg de ruimte voor
 • 6.Als er niet gespeeld kan worden, minimaal een dag van te voren melden aan tegenstander en teambeheer. Zo niet is er een 9-0 verlies met 2 strafpunten.
 • 7.Iedereen dient zich te houden aan het dart protocol van de NDB. En de basis richtlijnen van de RIVM.
 • 8.Als de eerste pijl gegooid is voor de competitie wedstrijd, gaan beide teams akkoord met de locatie etc.
 • 9.Mochten er tijdens de wedstrijd onverwachte situaties zich voordoen, zoals te veel mensen die langzaam de locatie vullen, bespreek dit met de captain en locatie eigenaar. Kom je hier niet uit, bel de wedstrijd leiding 06-39785524
 • Dit zijn de eventuele data voor de inhaalweken.

Week 39 tussen speelweek 2 & 3

Week 41 tussen speelweek 3 & 4

Week 48 tussen speelweek 8 & 9

Week 50 tussen speelweek 9 & 10

Week 9 tussen speelweek 17 & 18

Week 11 tussen speelweek 18 & 19

Week 22 tussen speelweek 26 & 27

Helaas zijn deze maatregelen nodig om zoveel mogelijk te voldoen aan de basis normen voor de locaties.

Verder hopen wij dat iedereen verder met veel plezier en in goede gezondheid toch van de competitie kan genieten.

LET OP!!!  CAPTAINS AVOND IS OP DINSDAG 1 SEPTEMBER TUSSEN 19.30 EN 21.00

Competitiestart 2020/2021

Naar aanleiding van het bericht wat de NDB gisteren op de site heeft gepost gaan er alweer spookverhalen rond.

Wij als bestuur van de ODF komen deze week nog bij elkaar om dit te bespreken en er is vooralsnog geen beslissing genomen vanuit onze kant.

Zodra deze er wel is zullen wij dit via de officiële manieren aan jullie laten weten.