De Algemene Leden Vergadering 18 April!

Beste Leden van de O.D.F.,

Volgende week woendsdag 18 april is de Algemene Leden Vergadering van de O.D.F. in het wijkcentrum De Akkers te Spijkenisse. Tijdens deze vergadering zullen een aantal zaken aanbod komen. Hieronder volgt de agenda van die avond.

- Binnenkomst om 19.30 uur
- Opening vergadering 20.00 uur
- Binnengekomen stukken
       - aanpassen bekercompetitie
- Vaststelling notule vorige vergadering
- Verslag Kascontrolecommissie
- Pauze
- Jaarverslag voorzitster/secretaris
- Jaarverslag Penningmeester
- Vaststelling contributie 2018/2019
- Benoemingen
        a- Voorzitter
        b- Algemeenbestuurslid 1
        c- Algemeenbestuurslid 2
- Aankondiging nieuwe applicatie voor wedstrijd verwerking
- Voorstel eventuele nieuwe competitie indeling seizoen 2019/2020
- Eindfeest 2017/2018
- Rondvraag
- Sluiting vergadering

Zoals is te lezen in de agenda van de aankomende A.L.V. zijn er 3 bestuursfuncties die herkozen moeten worden. Olga Hanswijk, de voorzitster van de O.D.F., stelt zich zelf weer kandidaat voor deze functie voor de aankomende 4 jaar. Mocht je interesse hebben om deze functie te vervullen mag je jezelf opgeven. Ook de 2 algemene bestuurslidfuncties moeten herkozen worden. Op dit moment zijn dat Patrick van de Werken en Marco Voss. Ook zij hebben aangegeven zichzelf herkiesbaar te stellen voor nog een periode in deze functie. Mocht je het leuk vinden om deze functie uit te oefenen binnen de O.D.F. mag je jezelf ook hiervoor opgeven.

Het opgeven voor deze functies kan tot en met a.s. zondag 15 april. Hierna zal je de verdere procedure ontvangen.

Verder zal de o.d.f. volgend jaar een nieuwe applicatie gaan aanschaffen voor het verwerken van de competitie wedstrijden. De huidige is verouderd en is aan vervanging toe. De nieuwe applicatie heeft veel meer mogelijkheden en zijn er ook veel meer statistieken bij te houden. Voor verdere uitleg en voor eventuele vragen ben je van harte welkom op de A.L.V. van volgende week woensdag.

Ook zal dit jaar weer een proging gedaan worden om een nieuwe opzet te introduceren voor de wintercompetitie. Deze is nu volledig uitgewerkt en er zal een korte uitleg zijn op de A.L.V.. voor vragen hierover bent u ook van harte welkom op de A.L.V..

Mocht u soweiso vragen/opmerkingen/andere zaken willen bespreken met het bestuur, kom dan naar de A.L.V. Hier is de mogelijkheid om jezelf te laten horen.

Wij als bestuur zien u graag verschijnen volgende week woensdag in wijkcentrum De akkers te spijkenisse (Lenteakker 5, Spijkenisse)

Tot dan!

Het Bestuur