Update Corona maatregelen

Beste ODF-leden,
N.a.v. de vele reacties, die we ontvangen hebben, is er alsnog besloten, om m.i.v. 5 oktober 2020, de gehele competitie stil te leggen. Deze maatregel is onvermijdelijk en zal vast en zeker weer tot reacties leiden, maar het is niet anders.
Als voorzitter wil ik echter wel even ingaan, op een aantal van jullie reacties :
Onze eerdere besluit, om de regels aan te passen en toch door te spelen heeft niets te maken met het feit, dat wij doelbewust mensen in gevaar willen brengen. Wij zijn ons ervan bewust, dat iedere beslissing, die wij nemen, zowel voorstanders als tegenstanders zal hebben. We zijn allemaal volwassen mensen, met een eigen mening en wij waren van mening, dat we zowel de darters, als de horeca, hiermee een tegemoetkoming wilden geven. Ook moesten we heel snel schakelen, dus hebben we voor deze gulden middenweg gekozen. Er is echter gebleken, dat zowel het vervroegen van het tijdstip als het inkorten van het spelformat, teveel problemen oplevert bij heel veel teams, dus zodoende het besluit, om te stoppen met de competitie, tot nader order.
Ik wil echter benadrukken, dat wij, als bestuur, ten alle tijden achter onze beslissingen staan en mijn indruk was, dat een aantal van jullie deed voorkomen, alsof wij onverantwoord bezig waren. Wij hebben er dus geen spijt van, dat we het in ieder geval geprobeerd hebben.
Besmetting van het virus kan altijd en overal plaatsvinden : In de winkel, op straat en zelfs in je eigen huis en iedereen probeert hier op een verantwoordelijke manier mee om te gaan, zo ook wij.
Het is wederom een bittere pil, die we moeten slikken en wij hopen, dat er heel snel een versoepeling zal zijn, zodat niet het hele seizoen verloren gaat.
Let op elkaar en blijf vooral gezond.
Namens het bestuur,
Albert Foppele
Voorzitter ODF.

404 Page

404

Sorry!

Page Not Found

The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Please try using our search box below to look for information on the internet.